home

Werkwijze:
Van organisaties wordt een grote mate van flexibiliteit gevraagd om veranderingen juist te kunnen implementeren. CLM advies ondersteunt bij analyse en realisatie, daar waar juist de externe partij de extra dimensie kan geven. Uitgangspunt hierbij is de verandering binnen uw organisatie die met behulp van uw medewerkers en uw vakinhoudelijke kennis, ondersteund door de expertise van CLM advies, leidt tot het gewenste resultaat.

Onze relaties weten dat voor CLM advies het volgende motto leidend is:

Afspraak = Afspraak

Historie
CLM advies is een organisatieadviesbureau dat bedrijven en instellingen ondersteunt bij de realisatie van projecten, programma’s en verandertrajecten.

CLM advies kent hierin haar kwaliteiten maar ook haar grenzen. Ze durft daarbij een resultaatverplichting aan te gaan, omdat er alleen opdrachten worden geaccepteerd waarvoor de juiste kennis aanwezig is. Mede hierdoor heeft CLM advies in de afgelopen jaren een uitstekende reputatie opgebouwd bij haar opdrachtgevers.